Свободен достъп

Междинен доклад за природния газ (МД април 2017)

240.00лв. 0.00лв.

Рисковият контекст се променя под въздействието на две важни събития: реакцията на решението на КЕВР за промяна на цените на природния газ и течащите преговори за споразумение между Европейската комисия, Газпром и държавите от Централна и Източна Европа, засегнати от злоупотребата с монополно положение на компанията. Рисковите въздействия произтичат от прекомерната и не подкрепена с аргументи по същество реакция на прокуратурата, на граждански организации, институции и медии и от неяснотата в редица от предложенията на Газпром.

Идентифицираме следните съществени рискове: за нарушаване на нормалното изпълнение на функциите на КЕВР, за загуба на независимост при взимането на решения, за повишаване на цената на газа при промяна на ценообразуването против българските интереси, за загуба на транзитни такси от смяна на входната точка с такава на турската граница и риск от запазване на неравнопоставеното положение на Булгаргаз спрямо Газпром.

Оценяваме спестени на потребителите разходи, поради отложеното от КЕВР повишаване на цената на природния газ, на 27 573 480 млн. лв. за първото полугодие на 2017.

Категория: Етикет: