Свободен достъп

Междинен доклад за природния газ (МД април 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Този доклад разглежда систематично различните аспекти на отражение на руско-украинския конфликт върху енергийната сигурност на Европа в областта на природния газ. За Русия този енергоносител се явява ключов за въздействие върху решенията на ЕС, поради обстоятелството, че 35% от необходимото количество природен газ за общността се доставя от „Газпром“. Анализирано е въздействието, което Русия, чрез цената на природния газ, оказва върху икономиката на Украйна и последиците при евентуално спиране на доставките. Представени са възможните решения при възникване на такава ситуация. Подробно е анализирана хипотезата на спиране на транзита на руски газ през Украйна и вариантите за минимизиране на щетите за засегнатите страни. Специално е разгледано състоянието с газовите доставки за България и възможностите за ускорено повишаване на енергийната сигурност по отношение на природния газ.

Категория: Етикет: