Свободен достъп

Междинен доклад за природния газ, април 2018

240.00лв. 0.00лв.

В доклада последователно разглеждаме новите моменти в рисковия контекст на пазара на природен газ, обръщайки внимание на сезонността на потреблението и влиянието върху него, което оказват цените. В България, то расте поради ниските цени,  а в ЕС – заради цените и ценовото предимство на производството на електрическа енергия от природен газ.

Идентифицираме като основен рисков фактор комбинираното въздействие на двата проекта на Газпром: „Северен поток-2“ и  „Турски поток“ под условието на изолираността на българския газов пазар. Демонстрираме, как при наличието на свърхкапацитет на преносната мрежа от Русия, ролята на тези проекти е в постигането на пазарно доминиране на Газпром и изолирането на Украйна като транзитна държава.

Мерките за въздействие следва да бъдат фокусирани в максимално бързото реализиране на пазарна свързаност с Гърция и Сърбия. Проектът за изграждането на терминал за втечняване в Хърватска, резервираният капацитет от газовата връзка с Гърция и перспективата за предлагане на газ от Източното Средиземноморие са благоприятни фактори.

Категория: Етикет: