Свободен достъп

Междинен доклад за природния газ, април 2019

240.00лв. 0.00лв.

Европа продължава да диверсифицира доставките си с увеличаване на дела на втечнения природен газ. В сравнение с нея, политиката на България изглежда изоставаща и обърната към запазване на монополното статукво на Газпром.

Под въздействие на доминиращото положение на руската компания и нейната ценова политика, газовият пазар в страната е изолиран и стагниращ. Липсват факторите, детерминиращи динамиката на един развит пазар: потребление на домакинствата, доставки на втечнен газ и производство на електричество от природен газ.

Вместо да се фокусира върху това, газовото дружество „Булгартрангаз“ ЕАД се впусна да реализира в максимално кратки срокове продължението на „Турски поток“ през България.  Този проект носи значителни финансови рискове, не допринася за развитието на пазарите в региона и увеличава зависимостта на страната от политиката на доставки на руския монополист.

Категория: Етикет: