Свободен достъп

Междинен доклад за политическата констелация (МД февруари 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Стабилността на настоящата политическа констелация се определя от динамиката и качеството на европейската интеграция на България. Именно затова, изборите на български представители в Европейския парламент на 25 май 2014 г. придобиват толкова съществено значение за развитието на страната. Колкото по-дълго България пребивава в състояние на периферия на европейските процеси, толкова по-устойчива може да се окаже днешната политическа констелация.

В този смисъл, предмет на анализ тук не са заплахите за стабилността на съществуващото в момента разпределение на политическите сили, а рисковете, които самото то генерира пред развитието на България като пълноправен и силен член на Европейския съюз. За момента, страната не заявява активна позиция и готовност за задълбочаване на собствената си интеграция и повишаване на нейното качество.

През изминалите седмици е налице известна промяна в разпределението на влиянието на политическите сили в резултат от появата на нов субект. Този нов субект не променя политическия дневен ред или модела за правене на политика. Неговата основна функция е насочена към стабилизиране на статуквото чрез замяна на един от неговите елементи и препятстване на възможността за консолидация на опозиционните политически субекти.

Външнополитическата ориентация на България се променя. През последните месеци е налице активизиране на дипломатическите и икономически отношения със страни от Шанхайското споразумение и страни, които се намират в обхвата на геостратегическо влияние на Руската федерация. Всичко това се случва за сметка на относително намаляване на интензитета на българското участие в европейския политически процес.

Именно затова, европейските избори са решаващи не само за стабилността на сегашното управление, но и в средносрочен план, по отношение на възможността за промяна на политическото статукво и излизане от ролята на периферия на Европа.