Свободен достъп

Междинен доклад за политическата констелация (МД март 2014)

240.00лв. 0.00лв.

През февруари–март 2014 г. настъпиха съществени промени в регионалната среда за сигурност на България. Появиха се нови стратегически външнополитически рискове за сигурността на страната. Възстановяването на предишното равновесие вече не е възможно. Ново устойчиво съотношение на силите не може да бъде постигнато през следващите месеци.

Превръщането на руско-украинската криза в конфликт на НАТО и ЕС с Руската федерация прокара нови разделителни линии в политическата констелация. Антипрезидентската коалиция изглежда по-сплотена и мотивирана, отколкото коалицията срещу ГЕРБ. Макар и пряко следствие от противопоставянето срещу бившите управляващи, сегашното мнозинство вече включва БСП/КБ, ДПС, Атака и ББЦ. Тази коалиция стабилизира позициите на кабинета и позволи за първи път да бъдат декларирани намерения за завършване на пълен мандат.

Липсата на активна национална позиция по конфликта препятства ефективното управление на същинските рискове, които генерира тази криза за България. Пред лицето на външните рискове, свързани с реализация на стратегията на Москва, във вътрешнополитически план настъпват вторични рискове, свързани с характера и динамиката на управляващото мнозинство.

Има промяна в парламентарната констелация. Управляващото мнозинство изглежда стабилно и мобилизирано зад правителството. Наближаването на европейските избори води до увеличаване на политическото напрежение между всички политически партии и коалиции, включително и между тези в управляващото мнозинство.