Свободен достъп

Междинен доклад за политическата констелация (МД февруари 2015)

240.00лв. 0.00лв.

Могат ли управляващите да овладеят политическата криза?

За да проследим корените на проблема, разглеждаме политическите кризи в последните 25 години и факторите, които ги предизвикват. В първите си осем години преходът в България се извършва в условия на политическа криза. След 15-годишна политическа стабилизация в началото на 2013 г. започна втори цикъл на политическа криза. Изборът на управляващите е да я прекъснат или превърнат в хронична.

Очертаваме новите фази на втория цикъл на политическа кризата след изборите на 5 октомври 2014. Систематизираме нейните проявления и характеристики, така както са изведени в нашите доклади за политическата констелация.

Правим преглед на вторичните рискове, които поражда политическата криза за останалите несигурни сектори, за да посочим механизма на нейното усилване.

Накрая поставяме читателя пред избора на управляващите, за да направи сам своята прогноза за политическата перспектива пред страната, като му предоставим необходимата информация, предварителни анализи и вероятни сценарии.