Свободен достъп

Междинен доклад за образованието (МД януари 2017)

240.00лв. 0.00лв.

Резюме

Направен е преглед на промяната на рисковия контекст в сектора на образованието, който сочи засилване на негативните социални тенденции: спадът на броя на обучаваните, откъснатостта на училищата и университетите от изисквания на пазара на труда и драстичното спадане на техния авторитет.

Анализирани са и са оценени динамиката на наблюдаваните от ЦАУР рисковете в училищното образование. Сред тях са анализирани последните сравнителни данни за функционалната грамотност на българските ученици. Изследвано е задълбочаването на зависимостта между социалния статус на семейството и ефективността на училищната система, като фактор за все по-ниския успех на учениците. 3а първи път е показана сравнителна графика за употребата на забранени вещества от българските ученици.

Анализирана е и е оценена динамиката на наблюдаваните от нас рискове във висшето образование.

Тенденцията на влошаване по никакъв начин не е свързана с отделяните от държавата и домакинствата разходи за образование, което показва, че основните причини не са във финансирането му, а в организацията и управлението на сектора.

Провежданите от 2008-а година насам реформи, съпроводени с ударното за тази година увеличение на бюджета за образование от 590 млн. лв. (общият бюджет достига 3.9 % от БВП), което да обезпечи започналите реформи, дава резултати с обратен знак, видни както в изследванията за качество на образованието, така и в недостига на квалифицирани кадри на трудовия пазар.

Категория: Етикет: