Свободен достъп

Междинен доклад за образованието (юли 2016)

240.00лв. 0.00лв.

От показаните през последните години резултати на национално външно оценяване в 4-и и 7-и клас и на държавни зрелостни изпити – в 12-и е видно влошаване в представянето на учениците. Отрицателната тенденция в изследванията, касаещи качеството на българското образование, както национални, така и международни, съчетана с влошаващите се демографски показатели, изправя управлението пред нужда от смели и навременни мерки и реформи, каквито по същество не биват реализирани и проблеми, чиито решения настоящите политики не посочват.

Националните оценявания на качеството на образователната услуга не успяват да отговорят на обществените очаквания и се реализират в условията на неясни и несъизмерими с международните стандарти критерии. В сегашното си състояние те не мерят нито добавената стойност на училищата, нито постиженията на учениците, нито съответствието с учебната програма, мерят социално-икономическия статус на родителите на учениците. Тенденцията за увеличаване броя на слабите оценки разкрива не само срив в качеството на образованието, но и невъзможност на системата да се справи със задълбочаващото се неравенство. Съревнованието между държавно и частно образование, измерено в резултатите от оценяванията, убедително се печели от частните училища.

Необходима е сериозна промяна в смисъла и процеса на националните външни оценявания и в целите на образованието, съобразени със съвременните изисквания и възможности.

Категория: Етикет: