Свободен достъп

Междинен доклад за образованието. Реформата на училищното образование

240.00лв. 0.00лв.

Образователната система в страната се намира в състояние на засилваща се неадекватност спрямо потребностите, които се задават от четвъртата технологична революция. Училището следва да се разтовари от огромния обем излишна и общодостъпна информация и знание. Абсолютно ненужни, вредни за учениците и опасни за демократичното общество стават остатъците от старата идеологическа училищна подготовка.

Двата риска пред българското училище с най-висок приоритет произтичат от политиката и управлението на училищното образование и от силно консервативните интереси на значителна част от учителите. По двете направления се запазва статуквото. Те са най-важното препятствие пред реформата на училищното образование, защото тази реформа изисква политическа инициатива, творчество, активно участие и напълно споделяне на нейните цели от страната на учителите и училищните ръководства, изисква от тях значителни усилия за промяна на методите за обучение и съответно за преподготовка.

Управленските усилия за реформи се съсредоточават единствено в опити за премахване на най-скандалните прояви.

Категория: Етикет: