Свободен достъп

Междинен доклад за образованието (МД юли 2015)

240.00лв. 0.00лв.

След систематизиране на структурата и сравнение с европейските модели са изведени общите рискови фактори за българското професионално образование и обучение. Сред тях са демографската криза, която намалява най-силно броя на децата и учащите и вътрешните рискови фактори на училищното образование.

След анализ на статическите данни са направени са заключения за причините за сегашното териториално разположение на професионалните училища и паралелки.

Анализирани са отпадащите, структурата и частично на динамиката на професионално образование и обучение. Посочени са основните причини и несъответствия на професионалното образование и обучение с нуждите за достъп и на трудовия пазар.

Анализирани са следните прояви и причини на упадъка на професионалното образование и обучение: влошаващото се качество на подготовката, неадекватните учебно съдържание и оценяване, както и управленски решения, пасивността на бизнеса.

Заключенията са синтезирани в края на документа.

Категория: Етикет: