Свободен достъп

Междинен доклад за изпълнение на бюджета (МД ноември 2016)

240.00лв. 0.00лв.

Анализът на бюджетните параметри в 2016 в сравнение с 2015 установява необосновано и вредно блокиране на важни разходи по обявени и одобрени от парламента държавни политики. Това ни дава основание за първи път да поставим за дискусия следните принципни въпроси за рисковете, които пораждат:

– самата процедура за съставянето, изпълнението и контрола върху изпълнението на бюджета на страна, така както е зададена в Закона за устройството на държавния бюджет;

– либералната политическа парадигма фокусираща дебата в парламента, както от страна на управляващите така и на опозицията, и в обществото, върху няколко важни, но не безспорно приоритетни цели като бюджетния дефицит.

Нашите тези за този дебат са следните: Поради посочените причини и най-вече без контрол върху изпълнението на одобрените от парламента политики, правителството и министерството на финансите е превърнало най-трудната задача в демократичните държави – контролът на бюджетните дефицити, в лесен трик. Фискалната консолидация от важна цел е превърната в самоцел. Превратните резултати за 2016 ярко илюстрират, до каква степен тази самоцел може да противоречи на публичните интереси на намиращата се критично демографско състояние с бързо влошаващ се и топящ се човешки капитал страна.

За България сбъдващите се рискове при изпълнението на бюджета не са приходите и дефицита, а преди всичко дали са финансирани обещаните чрез обществения договор политики – тези, които са довели едно правителство и един парламент на власт.

Категория: Етикет: