Свободен достъп

Междинен доклад за гражданските протести (МД ноември 2013)

240.00лв. 0.00лв.

Българското общество генерира висок протестен потенциал. Различните групи протестиращи не успяват да постигнат съгласие за общи цели и мотиви. Въпреки протестите, относителното увеличаване на протестиращите групи, и на готовите да протестират, те не обединяват усилията си и не увеличат влиянието си. Макар протестите да консолидират управляващите с основното си искане за оставка на правителството и предсрочни избори, последните социологически сондажи показват, че те, и в частност студентските протести, отключват спираловиден срив в доверието към всички институции и засилват политическата несигурност.

Управляващите очакват относителна изолация на гражданския протест и постепенното му затихване в зимните месеци; очакват „бюджетните социални стъпки“ да намалят протестната енергия като демотивират отделните групи с конкретни искания към закона за бюджета.

Развитие на ситуацията в тази посока може да увеличи критичността към управлението и до нарастване на социалните конфликти през следващите месеци. Има вероятност за поява на нови форми на протест, за допълнителна фрагментация на протестите и изостряне на политическото противопоставяне.