Свободен достъп

Извънреден доклад за рисковете "ДПС – ДОСТ" (ИД февруари 2016)

240.00лв. 0.00лв.

Кризата в ДПС е системна за българската политическа констелация и за съществуващия модел на управление.

След преглед на хрониката до разцеплението в Движението, се анализира позиционирането на ДПС и проекта ДОСТ, борбата за избирателите помежду им, отношението им към управлението на страната и ответната реакция на парламентарните фракции към двете формации.

Направен е анализ и оценка на ресурсите, с които разполагат двете разцепили се формации. На тази основа е направена политическа прогноза за тяхното бъдеще.

Заключенията са, че и двете формации генерират съществени рискове за националната сигурност на България и за нейната европейска и атлантическа ориентация. И двете страни могат да злоупотребят в своята конфронтация с турския политически ислям, с радикалния ислям или с атакуване на политическата стабилност на страната.

Най-очевидният риск е въвличане на България в конфликта между Русия и Турция, вероятността от който е висока. Щетите, които може да причини са за благополучието на българските граждани, за тяхната сигурност, за социалната, здравната и образователната системи, за вътрешния ред в страната и за нейната евроатлантическа принадлежност.

Категория: Етикет: