Свободен достъп

Извънреден доклад за пропагандната война I (ИД септември 2016)

240.00лв. 0.00лв.

Българският дебат в триъгълника Брюксел – Москва – Анкара

Поставяме си за цел да изследваме наличието на признаци на пропагандна война срещу България от страна на властите в Москва и Анкара чрез contentanalysis на реакциите и позиционирането на българските медии и политически лица по отношение на шест теми.

Изложена е методологията на изследването. Анализирани са и са оценени: 1) позиционирането на изследваните медии в триъгълната поляризация и 2) на техните говорители (водещи и модератори); 3) отношението на медиите, изразено чрез подбора на темите и 4) използваните информационни източници; 5) позиционирането на медиите към всяка една от темите; и б) позиционирането на основните политически институции на страната. Оценките са илюстрирани с подходящи фигури.

Направени са заключения за поляризацията на важна част от медийния и на парламентарния и институционалния политически дебат по анализираните теми, които се отнасят за техните позиции и позициите на техните говорители, изразени в изследвания период от време.

Категория: Етикет: