Свободен достъп

Извънреден доклад за пропагандната война II (ИД октомври 2016)

240.00лв. 0.00лв.

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОПАГАНДНАТА ВОЙНА В БЪЛГАРИЯ

Методологията на този и предишния извънреден доклад за пропагандната война ни позволява да проследим въздействието ѝ за споделяне/позициониране на избирателите спрямо едни или други тези, при тяхната оценка на събитията.

В този доклад, по шестте изследвани теми, обобщаваме въздействието на пропагандните тези върху медийния и политическия дискурс и анализираме в детайли корелацията между него и обществените нагласи. Социологическият сондаж е реализиран чрез задаването на седем затворени въпроса, които са определени така, че да покрият анализираните теми.

Даваме своя отговор на въпроса има ли пропагандна война; аргументираме го и извеждаме първите ѝ характеристики.

Категория: Етикет: