Свободен достъп

Извънреден доклад за пропагандната война IV (ИД ноември 2016)

240.00лв. 0.00лв.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ДИСКУРС В КАМПАНИЯТА ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2016

Поставяме си за цел да изведем основните теми на президентската кампания и да оценим позиционирането на кандидатите по отношение на темите на пропагандната война  – „Българското членство в НАТО и ЕС”, „Санкции и контра-санкции” и „Нелегални имигранти”.

За целта е приложена методологията от предишните доклади за пропагандната война – извлечени са кодовете на евроатлантическата позиция и на пропагандните тези на Москва; направен е content analysis на темите на кандидатите за президент, оценено е мястото на темите на пропагандната война сред тях; оценени са позициониранията на кандидатите съобразно близостта им до двата полюса.

Направени са общи класации по трите теми, анализирани са трите варианта на проекции по 2 теми и кандидатите за президент са класирани по оста `Брюксел`  `Москва` на базата на осреднените им средни оценки.

Направени са заключения относно възможния изход на втория тур на изборите, в зависимост от целите на партиите, издигнали/подкрепили собствен кандидат и възможността Р. Радев да привлече голяма част от повлияния от руската пропаганда вот. Успехът му би увеличил риска от възникване на нова политическа криза.