Свободен достъп

III. За противодействието на ислямизма и османизма на Ердоган и ПСР (ИД септември 2015)

240.00лв. 0.00лв.

След обобщение на предишните доклади и анализ на политиката на българските власти спрямо Анкара, са направени следните заключения: Двустранните отношения са доминирани от нежеланието на Анкара да решава съществуващите проблеми. Българската страна се въздържа от активна защита на своите интереси, включително когато търпи щети. Българските власти не са последователни в опитите си да спечелят подкрепа от ЕС, за да решават откритите си въпроси с водещата преговори за членство Турция; дори подпомагат турското вмешателство в българските етнорелигиозни дела.

Българската политика спрямо Анкара не отчита новите османистки претенции и ислямизацията на администрацията, армията и институциите за сигурност. По конфликтните с Турция теми София застава мълчаливо зад ЕС и зад НАТО, и действа само заедно с тях. Няма свидетелства българските власти и политически партии да са заели публично дори една самостоятелна позиция по отношение на причините за замразяването на преговорите на ЕС с Турция, спрямо конфликта на Турция с Кипър и Гърция. У нас изобщо не се дебатира отслабването на Южния фланг на НАТО и произтичащите от това рискове за отбраната.

Ислямистите в Анкара успяха да разширят влиянието си върху част от българските политически партии. До 2015 те, освен подкрепа от ДПС, получаваха съдействие и съучастие чрез пасивност от всички правителствени екипи. Това продължи до изправянето на Европейския парламент срещу нео-османистките им претенции. След като извърши геополитически завой към ислямистите и нео-османистите, сега Движението е единствен техен публичен защитник, съюзник и посредник през ръководството на мюсюлманското изповедание в България.

Обобщеният доклад завършва с препоръки за български противодействия на рисковете от ислямисткото  управление  на Ердоган в Турция.