Свободен достъп

Доклад за рисковете от макроикономически дисбаланси, февруари 2019

240.00лв. 0.00лв.

На 27 февруари Европейската комисия публикува оценките си за прогреса на структурните реформи, превенцията и корекцията на макроикономическите дисбаланси и резултатите от задълбочения анализ на страните-членки, които са част от процеса на Европейския семестър. За втора поредна година България е оставена в групата сред страните с дисбаланси, като това е подобрение в сравнение с 2017, когато тя беше в групата на страните с прекомерни дисбаланси.

България попада в тази група, поради наличието на три индикатора, чиито стойности надхвърлят граничните прагове от Таблото с индикаторите, част от процедурата за оценка на макроикономическите дисбаланси на страните в ЕС. Тези индикатори са следните: нетната международна инвестиционна позиция, ръста на разходите за единица труд и ръста на цените на имотите. В настоящия доклад е направена критична оценка на установените от ЕК отклонения на посочените индикатори и са предоставени аргументи в потвърждение или несъгласие с изводите в доклада. В заключени е направена цялостна оценка на Задълбочения доклад на ЕК и направените заключения в него.

Категория: Етикет: