Свободен достъп

Доклад за рисковете и несигурността, април 2018

360.00лв. 0.00лв.

Новият рисков контекст се очертава вече от активно преследваните български цели за членство в Шенгенската зона и влизане в преддверието на еврозоната – ERM II. От тази гледна точка важни за анализа на рисковете са: отказът на 44 ОНС да ратифицира Конвенцията срещу насилието над жените и домашното насилие на Съвета на Европа; динамиката на рисковете за ЕС и за България от Република Турция и от Руската федерация. Позитивни промени са намаляването на миграционния натиск, който въпреки това остава заплаха за България и намирането на решения на част от спорните въпроси за Брекзит.

Посочена е основната причина и е аргументирана ниската вероятност от успех през 2018 по отношение на стратегическата цел – да се увеличи сигурността на страната чрез задълбочаване на нейната европейска интеграция.

Отказът на 44 ОНС да ратифицира Конвенцията срещу насилието над жените и домашното насилие на Съвета на Европа засилва европейското недоверие към основната институция на България.

Намаляването на риска от нелегалната емиграция се дължи на противодействието на този риск от страна на ЕС и на разгрома на Да`еш на територията на Ирак и Сирия.

Препотвърдена е досегашната оценка на ЦАУР – нивото на всички рискове, които създава за България авторитарният и ислямистки режим в Република Турция, остава средновисоко. Рискът продължава да изисква активно противодействие от ЕС и България.

Преоценен е рискът от руско доминиране върху българската политическа система. Той достига високо ниво, вече се случва и нанася щети върху стратегическата цел и сигурността на страната. Рискът изисква особено внимание, енергично противодействие и ограничаване на щетите.

Потвърдено е отново средното ниво на риска от дезинтеграция на ЕС.