Свободен достъп

Доклад за рисковете за сигурността, октомври 2018. Хибридните заплахи

360.00лв. 0.00лв.

Систематизирани са понятията, с които се определят и анализират съвременните конфликти: хибридна война, хибридни заплахи, доктрина Герасимов, невоенни и асиметрични методи, нелинейна и линейна война и дифузна война.

Направен е анализ и критична оценка на управлението на риска от хибридните заплахи от страна на ЕС и НАТО. Предприетите действия са оценени като непрофесионални, недостатъчни и закъснели. През настоящата година се забелязват първите положителни промени в системата за защита на НАТО от руската нелинейна война. Това не се наблюдава в тези страни, където, симпатизиращи на Кремъл, псевдо-националистически партии вече участват в управлението или са в състояние силно да влияят върху държавните позиции. Между страните, които не управляват рисковете от хибридните заплахи е и България.

Направен е опит за оценка на нивото на конфликта съобразно доктрината Герасимов.

Актуализирана е оценката на пораженията върху България от руските хибридни заплахи.

Руското доминиране в българския обществен и политически живот нанася поражения върху стратегическата цел на България да задълбочи своята европейска интеграция чрез членство в Шенген и еврозоната. Това ни оставя в недостатъчно защитената периферия на евроатлантическата общност. Това предполага поява на нови и с висока вероятност за случване вторични рискове за нашата национална сигурност.

Направена е прогноза за посоките, в които може да ескалира конфликтът между Руската федерация и НАТО по волята на Кремъл и руския президент.