Свободен достъп

Доклад за рисковете за сигурността, декември 2018

240.00лв. 0.00лв.

През последните три години бюджетът на България се съставя на базата на консервативни допускания за растежа на българската икономика, които позволяват в края на годината Министерството на финансите да отчита непланиран излишък. Впоследствие, по решение на Министерски съвет, той се разпределя без санкцията на парламента.

Има вероятност изпълнението на бюджета в 2019  да наруши тази станала вече традиционна практика, тъй като основните макроикономически допускания, върху които той е построен, изглеждат прекалено оптимистично на базата на очакванията за забавяне на световната икономика, както и на други фактори.

Има сериозна вероятност икономическият растеж още тази година да е по-нисък от заложения в ревизираната прогноза на Министерството на финансите (МФ), която е за 3.6% нарастване на Брутния вътрешен продукт (БВП), както и дори от очакването на Европейската комисия в нейната есенна прогноза за 3.5%. Това означава, че наред с другите фактори, както и дори само вследствие на по-ниската база, очакваният икономически ръст от 3.7% през 2019  изглежда прекалено висок.

Оптимистичната икономическа прогноза не означава, че бюджетът за следващата година може да бъде неизпълнен, тъй като в него има заложени буфери, които биха предотвратили подобен развой. Възможно е отново да не бъдат изпълнени заложените капиталови разходи. Оптимистичната макрорамка на бюджета за следващата година идентифицираме като риск, който може да доведе до грешни политически решения и непостигнати цели от фискалната политика на правителството.

Категория: Етикет: