Свободен достъп

ДОКЛАД ЗА РИСКОВЕТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ: УЯЗВИМОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ОТ РУСКАТА ПРОПАГАНДНА АГРЕСИЯ

360.00лв. 0.00лв.

В петия доклад за риска от руската пропагандна агресия за сигурността на България е направен опит да бъде оценена уязвимостта на българското общество и държавните институции. За целта са потърсени мотивите на агресията в руската външнополитическа доктрина. Под претекст, че се защитава, Кремъл води война в информационното пространство срещу всички страни, членове на НАТО.

Анализирани са официални български документи и позиции и такива на НАТО и на Европейския съюз, които съдържат оценки за руските заплахи и за целите на хибридната война на Кремъл срещу страните от евроатлантическата общност. Тази война не е защитна, а нападателна – цели разпад на ЕС и НАТО и дестабилизация на държави-членки. Реактивирани са почти всички елементи на старата руска имперска идеология и на съветската пропаганда от времето на Студената война.

Изведени са основите и механизмите на руската пропагандна агресия срещу България на базата на анализ на конкретни примери. Посочени са начините на тяхното въздействие върху българското общество и институции.

Оценена е уязвимостта на българската сигурност от руската пропаганда. Рискът е сравнен с този за другите източноевропейски страни.