Свободен достъп

Доклад за политическата констелация, юли 2017

360.00лв. 0.00лв.

Актуалната политическа констелация се характеризира с относително намаляване на нивото на непосредствения политическия риск; разширяване на неговата основа чрез увеличаване на потенциалните източници на риск за политическата стабилност, съпроводено с концентрация на политическото противопоставяне между ГЕРБ и БСП.

Тази промяна в политическата констелация осигурява временна стабилизация на управляващото мнозинство, независимо от нарастващото ниво на партийна конфронтация. През следващите месеци е възможно да се наблюдава нова вълна на радикализиране на партийното противопоставяне, включително чрез опити за гражданска мобилизация, но тя няма да доведе до съществена, структурна промяна в баланса на възможностите за влияние.

Редукцията на политическия дебат до противопоставяне между два политически субекта увеличава предвидимостта на ситуацията; обезсилва и практически елиминира другите политически алтернативи; временно стабилизира управлението; отлага във времето собствено политически дебат за бъдещето на партийната система в България, и създава необходимото пространство за маневриране, което да компенсира негативните ефекти от съществуващите различия между частите на управляващото мнозинство.