Свободен достъп

Доклад за политическата констелация, януари 2019

360.00лв. 0.00лв.

Резултатите от европейските избори, сами по себе си, няма да доведат до предизвикване на политическа криза. Политическият риск продължава да бъде концентриран в сферата на взаимодействие между политически субекти и корпоративни интереси. Собственик на този риск е правителството. От това каква стратегия за неговото управление ще избере партия ГЕРБ ще зависи дали ще бъде нарушен рисков критерий за политически риск.

Вероятността за предизвикване на предсрочни парламентарни избори до края на настоящата година намалява. Без това да означава гаранция за завършване на целия управленски мандат. При положителни за ГЕРБ резултати от изборите за Европейски парламент, ще бъде налице стабилизиране на перспективите пред управлението; при отрицателни – ще следва да търсят задължителен успех на местните избори през октомври.

В ход е нова фаза на хибридната агресия[i] на Руската федерация срещу Европейския съюз и НАТО. България е уязвима спрямо част от инструментариума на тази агресия, по-специално по отношение на развитието на двустранни връзки, вън и независимо от европейските институции и правила.

 

[i] Хибридната агресия е терминът, с който НАТО определя действията на Кремъл срещу своите страни-членки. Терминът има по-широк обхват от използваният от нас доскоро „пропагандна агресия“, включва намесата в изборите и референдумите в САЩ и някои европейски страни, използване доставките на енергоресурси, кибер атаки срещу ключови комуникационни и административни системи, специални операции от типа на отравянето на Скрипал.