Свободен достъп

Доклад за политическата констелация, април 2018

360.00лв. 0.00лв.

Политическата констелация динамично се променя под натиска на рискове и заплахи, генерирани в геополитически контекст. Това става при липса на необходимите политически условия и ресурси за предизвикване на правителствена и парламентарна криза. Затова основният политически риск се концентрира в синхронизираните действия на президента, БСП, Атака и ВМРО, следващи геополитическите приоритети на Руската федерация. Целта на тази линия не е предизвикването на предсрочни избори, а оказването на трайно влияние върху евро-атлантическия дневен ред на България.

Този политически риск повишава значението си в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. В зависимост от постигнатите резултати, неговото влияние може относително да намалее през втората половина на годината, но неговите максимални стойности предстои да бъдат достигнати през месец май 2018 година.

Изборът на стратегия за управление на този политически риск от страна на управляващата партия ГЕРБ, ще определи по-нататъшното развитие на политическата констелация, както и каква ще бъде вероятността да се развият трайни негативни тенденции.