Свободен достъп

Доклад за политическата констелация, януари 2018

360.00лв. 0.00лв.

Докладът е базиран на политическите събития и контекст в периода ноември 2017 – януари 2018. Проследява вътрешното състояние на парламентарните и някои извънпарламентарни формации и техните взаимоотношения; съпроводен е с оценяване на тяхното доверие.

Анализирани са действията на основните държавни институции и техните отношения. Съобразено е доверието в институциите и тяхната външна оценка. Както многократно е констатирано в последните 10 години от ЕК, основният фактор за политическа несигурност, препятствие пред развитието на страната и пречка за по-дълбоката ѝ интеграция в евроатлантическата общност, е отсъствието на върховенство на закона и ролята на българската прокуратура.

Основното заключение, е че промяна на политическата констелация чрез предизвикване на нова правителствена и парламентарна криза в началото на 2018 изглежда много малко вероятна. Управляващата коалиция може да промени състава си, но това няма потенциал да предизвика политическа криза.

Успешното начало на българското председателство на Съвета на ЕС намалява значително вероятността от публично огласен неуспех.

Посоченото успешно начало засилва аргументацията на предишната ни прогноза, че рискът от правителствена и парламентарна криза до края на 2019 ще бъде незначителен.