Свободен достъп

Доклад за политическата констелация, октомври 2017

360.00лв. 0.00лв.

Политическата констелация се стабилизира спрямо променената структура на партийно представителство, с два водещи политически центъра.

Идентифициран е нов политически риск, който нарушава рисков критерий по отношение на политическата неутралност на Българската армия.

Налице са признаци за насочване на организирани усилия за компрометиране на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, което освен, че става елемент от вътрешното партийно противопоставяне, се забелязва и в руската пропагандна агресия срещу България и Европейския съюз.

В условията на запазване на общото равнище на политическа стабилност, нараства институционалното противопоставяне, което изглежда търсено предимно от президента Радев.

Състоянието и динамиката в политическата констелация поставя под съмнение качеството на евроатлантическата интеграция на България.

Остротата на политическото противопоставяне ще се запази, без да има за цел предизвикването на правителствена или парламентарна криза.