Свободен достъп

Доклад за доверието в институциите, юли 2017: Оценка на социологическите агенции 2009 – 2017

360.00лв. 0.00лв.

Целите на настоящия доклад са да оцени точността на всички предизборни анкетни сондажи, тяхната политическата (без)пристрастност и професионалната им коректност в периода 2009 – 2017. Натрупването и анализът на съвкупности от данни за 6 изборни момента и до 18 статистически наблюдения са достатъчна основа за това.

Приложена е използваната в ЦАУР „Методология за оценка на предизборните прогнози”. По отношение на точността са изведени два критерия – „неочевидни прогнози „успех-неуспех”“ и „усреднено отклонение на сондажите от изборните резултати на формациите“. Преобладаващата политическа пристрастност на агенциите по оста „ляво-дясно“ е оценена съобразно съпоставката на сондажите и резултатите на ГЕРБ и БСП (в коалиции). Професионалната коректност е оценена на базата на пет качествени признака.

Анализът и оценките са направени първо за всички социологически агенции, оповестили предизборни сондажи в периода 2009-2017. Според предварително зададени критерии, агенциите са разделени на „постоянни“ и „непостоянни“. Направен е анализ на всяка една от тях.

Изчислени са обобщени оценки на постоянните агенции. Въз основа на тях, агенциите са подредени по тяхната достоверност. Направени са заключения и препоръки към ползвателите на политическите анкетни сондажи.