Свободен достъп

Доклад за доверието в институциите (ПД юни 2014)

360.00лв. 0.00лв.

От началото на годината крайно конфликтната политическа ситуация ерозира доверието към всички институции. Както беше предвидено от ЛУР, резултатите от изборите за Европейски парламент предизвикаха отново – след 15-месечно прекъсване, политическа криза с дългосрочни последици. Такава криза носи в себе си опасност да бъде продължителна и много трудна за възпиране и управление; има потенциал да предизвика вторична вълна от рискове за управлението, икономиката и социалното равновесие в страната.

Политическата криза вече породи допълнителни рискове пред българската икономика, поради спрените европейски програми и финансиране, тревогите за неизпълнение на приходите на републиканския бюджет и увеличаващите се дефицити в енергетиката, здравеопазването, транспорта и други сектори. Агенцията Standard & Poor’s понижи кредитния рейтинг на страна за първи път след 1996 г.

Предстоящите предсрочни парламентарни избори правят трудна прогнозата за доверието в бъдещите законодателна и изпълнителна власт. Политическите институции са пред сериозно изпитание на недостиг на доверие за управление на страната.