Свободен достъп

Доклад за доверието в институциите (ПД март 2014)

360.00лв. 0.00лв.

Изследването на дискурса като един от елементите на политическата комуникация е индикатор на степента на развитие на политическата среда и протичащите в нея процеси. През разглеждания период тя се характеризира с високата степен на конфронтация, деструктивност, силна провокация и стремеж за изолация на тезите и аргументите на опонента.

Управляващите партии се стремят да изместят дебата към европейски контекст, за да намалят вътрешното напрежение и очакванията, че резултатите от изборите ще определят съдбата на правителството. От друга страна, критиките на опозиционните формации артикулират преди всичко теми от националния дневен ред. В изграждането на образа на властта доминира езикът на конфронтацията и персонализирането на значенията, с цел дискредитиране на политическите противници. Този ранен етап от предизборната надпревара се характеризира преди всичко с тестване на ефективността на различните политически послания, като публичният дебат се структурира в най-голяма степен от лидерите на основните партии, а участието на обявените водачи на листи (Томислав Дончев и Ивайло Калфин), с изключение на С. Станишев, е минимално.