Свободен достъп

Доклад за доверието в институциите (ПД юни 2015)

360.00лв. 0.00лв.

Предстоящите избори за местна власт през есента изострят политическото противопоставяне и поставят под въпрос бъдещото взаимодействие на партиите от управляващия съюз. Налице е разколебаване в потенциала за съставяне на самостоятелно правителство от страна на ГЕРБ и РБ, което се дължи на плавен спад в подкрепата за блока. Патриотичният фронт е единствената формация от състава на настоящето НС, която отбелязва устойчив тренд на повишаване на подкрепата към себе си. Това обстоятелство може да стане причина за промяна в поведението на формацията след вота през октомври.

Резултатите на местните избори могат да покажат картина, различна от парламентарната, поради съчетаването на елементите на мажоритарен вот и локални специфики. Резултатите на основните политически сили на тях обаче, ще рефлектират върху тежестта и значимостта им на национално равнище.

Няма съществена промяна в доминиращото обществено недоверие към дейността на основните държавни институции. Наблюдава се нарастване на критичността в оценките за изпълнителната власт, като пряко следствие от липсата на реални резултати в сферите, където бяха създадени високи очаквания за провеждане на реформи.

Доминира оптимизмът в нагласите на бизнеса и потребителите.