Свободен достъп

Доклад за доверието в институциите, ноември 2018

360.00лв. 0.00лв.

След края на българското председателство на Съвета на ЕС, страната навлиза във фаза на все по-ожесточено политическо противопоставяне. Ситуацията, в която се намира БСП, я тласка към радикализация и търсене на всякакви варианти за предизвикване на предсрочни избори, без да съществуват обективни предпоставки за това, както на равнище парламентарна констелация, така и от гледна точка на обществените нагласи.

Прогнозната оценка на констелацията показва съхранени възможности за повторение на настоящият управленски съюз, с по-стабилно представителство (134 мандата). Нагнетяването на усещането за кризисна ситуация, обаче, в светлината на сътресенията около Обединени патриоти, увеличават рисковете от възникване на вътрешно индуцирана правителствена криза в периода до изборите за ЕП или непосредствено след тях.

 

Естеството на предстоящите избори предполага нова ескалация на пропагандните атаки от страна на Руската федерация, която и към момента оказва съществен ефект върху поведението на основните политически формации.

 

На лице е известен спад в нетното недоверие към Народното събрание и Министерски съвет, но данните все още не отчитат влиянието на последните събития. Следващите месеци ще дадат повече яснота относно динамиката на тези показатели.

 

На лице са негативни тенденции в доверието на бизнеса и потребителите, които търпят спад, след високите си равнища от началото на годината.

Размерът на преките чуждестранни инвестиции също показва значително понижение, на база прогнозни данни.

Направени са изводи от прогнозите за индексите на доверието в политическите формации и от оценките на доверието в основните държавни институции.