Свободен достъп

Доклад за доверието в институциите, април 2018

360.00лв. 0.00лв.

Четири месеца след старта на българското председателство на Съвета на ЕС, европейският дневен ред беше изместен на заден план от серията скандали, разраснали се във вътрешнополитическия живот на страната. Наблюдава се ескалация на общественото напрежение. Прогнозата на ЦАУР, че периодът ще бъде използван за компрометиране на членството на България, се оправдаха напълно. Критично ниското доверие в институциите продължава да изпълнява ролята на хранителна среда за манипулации и злоупотреба със страховете на хората.

Като най-вероятен за следващо НС продължава да изглежда сценария за парламентарна констелация от 4 партии и възможност за възпроизвеждане на настоящия управленски формат, при по-стабилно представителство (в случай на запазване на коалицията ОП, перспективите за което се ограничават).

Една година от началото на мандата на 44-тото ОНС нетното недоверие в него продължава да нараства, включително и вследствие на конфронтационното поведение на двете основни политически сили и изключително ниското ниво на провеждания дебат. Расте нетното недоверие и към Министерски съвет, който обаче запазва по-ниски нива на обществена критичност към дейността си. В същото време задълбочаването на противоречията между формациите в управляващия съюз и вътре в ОП на фона на усилване на политическите и пропагандни атаки от страна на Руската федерация срещу България, поставят във все по-голяма несигурност устойчивостта на кабинета. Предвид прогнозната констелация, рискове от възникване на правителствена криза, на този етап, остават ниско вероятни.

Руската пропагандна война срещу България оказва силен резонанс върху политическия процес и решения в последните месеци като по този начин руши доверието на основните ни партньори и отдалечава България от важни перспективи като включването ни в Шенгенското пространство, Еврозоната и т.н. Отказът ни от солидаризиране с общоевропейските позиции изолира държавата в своеобразна периферия, което на свой ред ни превръща във все по-удобна мишена за провокации от страна на Русия. Президентът Румен Радев уплътнява ролята си на основен стълб в този процес, което в светлината на високото обществено доверие, с което разполага, увеличава допълнително рисковете.

На лице са положителни тенденции в доверието на бизнеса и потребителите.

Позитивен сигнал представляват и предварителните данни на БНБ за цялата 2017 относно размера на преките чуждестранни инвестиции, които показват значителен ръст, спрямо предходната година.

Направени са изводи от прогнозите за индексите на доверието в политическите формации и от оценките на доверието в основните държавни институции.