Свободен достъп

Динамика на рисковете за макрорамката (МД февруари 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Данните за изпълнението на бюджета за 2013 г. потвърдиха прогнозите на Лабораторията.
Изпълнението поражда очакване за не достигане на всички прогнозни макроикономически показатели за 2013 г. Пораждат се нови рискове и негативни тенденции през 2014 г.: за неизпълнение на прогнозирания номинален и реален растеж на БВП, за неизпълнение на прогнозираните бюджетни приходи.

Нараства рискът от рестриктивна актуализация на бюджета за 2014 г.

Категория: Етикет: