Свободен достъп

Демографската криза в България – рискове и последици (ПД май 2014)

240.00лв. 0.00лв.

Настоящият доклад включва кратка оценка на текущата демографска обстановка. Последните данни от текущата демографска статистика показват, че тенденциите за намаляване и застаряване на населението в България се запазват. Основното внимание е насочено към два официални документа, имащи пряко отношение към оценката на демографските проблеми и мерките за противодействието им. Това са на първо място критичния доклад на Националния статистически институт (НСИ) за нарушенията, допуснати по време на преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г. Той поражда нови основателни съмнения за недостоверност и за ненадеждност на базисната статистическа информация от преброяването през 2011 г. В доклада се анализират данните за дефектите от преброяването, прави се преглед на възможностите за коригиране на информацията и за бъдещи мерки и методика за точното отчитане на броя на населението в страната, предлага се конкретно решение за верификация на данните през генералната съвкупност „Домакинства“. Изготвено е критично становище на доклада „Демографската политика в Република България – от предизвикателства към възможности“ на министъра на труда и социалната политика. Заключението е, че предлаганите управленски решения за преодоляване на демографската криза ще бъдат неефективни и неефикасни.

Категория: Етикет: