Свободен достъп

Годишен доклад рискове и несигурност (ПД януари 2015)

360.00лв. 0.00лв.

В годишния преглед правим обобщение на 69 документа (49 доклада и 20 авторски статии), посветени на оценка на рисковете за България. Изпълняваме намерението си от края на 2013 г. да развием Методологията на ЛУР, която бе създадена без да имаме сегашния опит и познания за национално значимите рискове. Както и в първия годишен преглед, така и сега правим сравнение с предходната година, за да анализираме и оценим динамиката на несигурността. За целта, прилагаме променената методология към 2013 г. и извършваме корекции на оценките си за нейните секторни рискове.

Националните рискове остават високи, основно заради демографската криза, която поражда множество вторични рискове почти във всички наблюдавани от нас сектори. Втората причина е задълбочаващото се етно-религиозно противопоставяне в обществото, което засили своето политическо представителство и се разпалва от конфронтацията в парламента, а третата – продължаващите масови нарушения на границата от нелегални имигранти.

Страната продължава да е в политическа криза с правителство на малцинството. Както прогнозирахме в 2013 г. икономическите и финансовите рискове се засилват значително; има заплаха за криза на българските банки и пенсионни фондове. Почти всички наблюдавани от нас социални и здравни рискове имат критични значения. Повечето от тях се основават на сравнения с 28-те страни членове на ЕС; те сочат критично изоставане на стандарта и качеството на живот на българина по отношение на средния европеец. Нараства несигурността в сектора на енергетиката.

Висока е общата несигурност в 2014 г. и нараства в сравнение с 2013 г.