Свободен достъп

Втори междинен доклад за течните горива (МД октомври 2015)

240.00лв. 0.00лв.

Докладът анализира новите обстоятелства, от които зависят цените на горивата у нас. Има за цел да разкрие, защо спадът на цените на суровия петрол в световен мащаб не се отразява пропорционално върху цените на горивата у нас.

Направен е опит за анализ на цените на горивата преди облагането им с косвени данъци. Разгледани са отделните компоненти, които формират крайната цена и е направена съпоставка с формирането и структурата на цените на горивата в ЕС.

Направена е оценка на ефекта на намаляването на цената на суровия петрол върху отражението на крайната цена на горивата, при равни други условия. Посочени са предположения за причините за високите цени на горивата за крайните потребители.

Повдигаме за основателни съмнения относно дейността на „Лукойл“ в България. Направен е опис на съмнителните практики на компанията в други държави.

В заключение се отправят препоръки за противодействие на рисковете на пазара на течни горива, към компетентните органи: Народното събрание, Министерският съвет, Агенция „Митници“ и Национална агенция по приходите (НАП).

Категория: Етикет: