Свободен достъп

Визия за реформи в българската електроенергетика (МД май 2015)

240.00лв. 0.00лв.

Този доклад предлага решения, които да оздравят финансово отрасъла и либерализират пазара на електроенергия.

Изчерпани са всички възможности електро-енергетиката да продължава да противодейства на социалната криза в страната и да плаща с нарастващи дългове и огромен текущ дефицит непосилната цена за провежданите популистки политики.

За спасяването на енергетиката, освен политическа воля, е нужна експертна визия за необходимите реформи в сектора. На тази визия и мерки за нейното реализиране е посветен настоящият документ.