Свободен достъп

Визия за развитие на сектор природен газ (МД април 2015)

240.00лв. 0.00лв.

Докладът предлага идеи и решения, които да доведат до ускорено повишено потребление на природен газ от бизнеса и от домакинствата у нас и до изграждане на свободен, конкурентен пазар на тази енергийна суровина. Подобно на визиите на ЛУР за електроенергетиката и за здравеопазването и с този доклад документираме методологичните си позиции на досегашните и на бъдещите си анализи на рисковете и на предлаганите от нас препоръки за въздействие в сектора на природния газ. Представени са възможностите за стимулиране на местния добив и диверсификация на доставчиците на природен газ в страната, за да не бъде България единствената страна в ЕС, която е в пълна едностранна зависимост от един-единствен външен доставчик. Показан е пакет от мерки, при изпълнение на които ще се повиши сигурността на доставките на природен газ. Описани са стъпките, които трябва да бъдат реализирани, за да се създаде свободен пазар на природен газ. Самото развитие на вътрешния пазар води до предлагане на природен газ с по-добро качество и конкурентни цени, а оттам – до повишение на потреблението. Последният ефект следва да бъде ключова цел на стратегията за енергийна ефективност.

Категория: Етикет: