Свободен достъп

Анализ на отчета за изпълнението на Бюджет 2014 (МД февруари 2015)

240.00лв. 0.00лв.

Анализът на новите обстоятелства, сред които основното е Отчетът за изпълнението на бюджета за 2014 г., дава основание да се направят сериозни изводи за засилващо се отрицателно въздействие на политическата криза върху фискалната система на страната.

Приходите са останали надценени с половин млрд. лева, независимо от проведената месец преди края на годината актуализация на държавния бюджет. Причините виждаме в смяната на правителствата, в натрупани организационни проблеми на МФ и в нарастваща неадекватност на приходната данъчно-осигурителна система.

Анализът на разходите на КФП показва, че са направени значителни усилия за допълнителни бюджетни икономии. Те са довели до неизпълнение на планираните бюджетни разходи с повече от половин млрд. лева. Посочваме, че начинът, по който е осъществено това, води до отлагане и натрупване на проблеми за издръжката на нереформираните публични сектори.

Независимо от положените допълнителни усилия за компенсиране на несъбраните приходи, бюджетьт приключва с по-голям от предвидения в закона дефицит, с напълно реални рискове на начислена основа, тои да се окаже още по-голям. МФ не отчита финансовата помощ, която оказва на ФГВБ и ПИБ и поема допълнителни рискове за влошаване състоянието на фиска. Този проблем, създаден от БНБ и банковия сектор, следва да бъде решен изцяло от тях.

Завършваме с потвърждаване на прогнозата си за изпълнението на бюджета за 2015 г.

Категория: Етикет: