Свободен достъп

Анализ и предложения за намаляване на рисковете от ПТП (ИД март 2017)

240.00лв. 0.00лв.

През 2016 година в общественото пространство продължава да се коментират щетите от ПТП. Поводът за тези коментари продължава да е най-често поредната жертва или качени записи в интернет на агресивно шофиране. Основните щети от рисковете от ПТП са изключително тежки за гражданите, за обществото, за икономиката и за страната като цяло. В резултат на произшествия по пътищата всяка година се нанасят щети на страните-членки на ЕС в размер на 2% от Брутния вътрешен продукт. В България, където травматизмът и ТПТП са относително 2.5 пъти по-големи отколкото средно в ЕС, това се равнява на 1 800 млн. лева. Дискутират се ефикасността на контрола върху автомобилния трафик, корупцията на пътя; обсъжда се необходимостта от промени на ЗДвП. Все по-често се изразяват мнения, че противодействието и превенцията на рисковете от ПТП не са ефективни.

След анализа в този документ се предлага промяна в Системата за управление на  рисковете от ПТП.

Категория: Етикет: