Услуги

Услуги за НБУ

Практика за студенти - бакалаври; Стаж за студенти - магистри; Семестриални проекти за студенти; Консултации и помощ на дисертанти; Публикации на научно - приложни разработки на специално място; Развитие на млади преподаватели за публични говорители.

 

Услуги за потребители

Периодично публикуване на доклади и междинни анализи за общото Политико-икономическо състояние на страната, както и за специфични отрасли; Внедряване на БДС ISO 31000/2011 за управление на рискове; Изготвяне на препоръки за въздействие върху рискове и кризи; Изпълнение на специални изследвания с анализи, прогнози, критична оценка на управлението на рисковете и препоръки за въздействие.