Рискови знаци

< Предишна
30.01.2017 11:04 Age: 86 days

Междинен доклад за течните горива, декември 2016


Основният риск в сектора на течните горива произтича от действията на КЗК за установяване на нарушения на Закона за защита на конкуренцията и Договора за функционирането на Европейския съюз. Наблюдаваме как съвпадат с действията на КЗК през октомври 2012 и февруари 2016: (1) измененията на цените на горивата без косвени данъци, (2) разликите между тях и цените на суровия петрол и (3) нарастването на тези разлики, които наричаме „оценки на разходите и печалбите в сектора“.

Правим оценка на измененията на цените на горивата без косвени данъци, на нивото на облагането им, пропуснатите ползи за бюджета и оценяваме прекомерното нарастване на печалбите в сектора. Фокусираме се върху 2016, но повтаряме оценката за целия период от октомври 2012, когато КЗК не доказа наличието на незаконни практики в сектора.

Основният риск в сектора е, ако КЗК не докаже и съдът не приеме санкциониране на злоупотребата с господстващо положение от страна на картела на търговците и производителя на течни горива, отново да нараснат финансовите щетите за българските потребители на течни горива, да намалее конкурентоспособността на българската икономика и бюджетът на страната да продължи да се лишава от приходи от косвени и преки данъци.

Анализираме ценовите вариации на българския пазар и ги сравняваме със средните в ЕС и избрани държави, за да установим и докажем ненормално дългите периоди на задържане на цените на едни и същи нива, въпреки вариациите в цените на петрола и курса на долара. 


Съобщение

Управителният съвет на Сдружение "Център за анализи и управление на рискове" на основание чл. 16, ал. 1 от Устава свиква Общо събрание на Сдружението на 28 март (вторник) 2017 г. от 11:00 ч. в зала 20, I...[още]


ПЛАН Б В ДИСКУСИЯТА ЗА ВАЛУТНИЯ БОРД, доц. д-р Иван Костов

Ако дискусията се води само с научни и професионални аргументи валутният борд не може да се фетишизира. Точно това правят дилетантите, заради страховете си, че, ако бордът не ги възпира, българските политици ще съсипят лева,...[още]


ИЗВЪНРЕДЕН ДОКЛАД ЗА РИСКОВЕ ЗА СИГУРНОСТТА, МАРТ 2017: АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПТП

През 2016 година в общественото пространство продължава да се коментират щетите от ПТП. Поводът за тези коментари продължава да е най-често поредната жертва или качени записи в интернет на агресивно шофиране. Основните щети от...[още]


ИЗВЪНРЕДЕН ДОКЛАД ЗА ДОВЕРИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ, МАРТ 2017

Предизборната кампания до този момент се реализира като сблъсък на двете големи формации – ПП ГЕРБ и коалиция „БСП за България“ (БСП Б). Близките дистанции между третата и четвъртата политически сили, непредвидимият резултат на...[още]


Междинен доклад за образованието, януари2017

Направен е преглед на промяната на рисковия контекст в сектора на образованието, който сочи засилване на негативните социални тенденции: спадът на броя на обучаваните,  откъснатостта на училищата и университетите от...[още]


Междинен доклад за финансовите рискове, февруари 2017

Анализирани са и са оценени позитивите и негативите от бюджетния излишък по КФП за 2016. Основният негатив е неизпълнението на планираните разходи по заявените и приети отпарламента бюджетни програми.  При идентификацията и...[още]


II. НОВИТЕ РИСКОВЕ – ФАКТОРИ И ЗНАЦИ

Изведени са факторите и знаците, по който следва да се наблюдават новите рискове за нарастването на несигурността на България и ЕС. Посочени са и рисковите знаци, по които следва да бъде оценявана динамиката на рисковите...[още]


Резултати от 1 до 7 от общо 185
<< Първа < Предишна 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 Следваща > Последна >>