Рискови знаци

< Предишна
30.01.2017 11:04 Age: 20 days

Междинен доклад за течните горива, декември 2016


Основният риск в сектора на течните горива произтича от действията на КЗК за установяване на нарушения на Закона за защита на конкуренцията и Договора за функционирането на Европейския съюз. Наблюдаваме как съвпадат с действията на КЗК през октомври 2012 и февруари 2016: (1) измененията на цените на горивата без косвени данъци, (2) разликите между тях и цените на суровия петрол и (3) нарастването на тези разлики, които наричаме „оценки на разходите и печалбите в сектора“.

Правим оценка на измененията на цените на горивата без косвени данъци, на нивото на облагането им, пропуснатите ползи за бюджета и оценяваме прекомерното нарастване на печалбите в сектора. Фокусираме се върху 2016, но повтаряме оценката за целия период от октомври 2012, когато КЗК не доказа наличието на незаконни практики в сектора.

Основният риск в сектора е, ако КЗК не докаже и съдът не приеме санкциониране на злоупотребата с господстващо положение от страна на картела на търговците и производителя на течни горива, отново да нараснат финансовите щетите за българските потребители на течни горива, да намалее конкурентоспособността на българската икономика и бюджетът на страната да продължи да се лишава от приходи от косвени и преки данъци.

Анализираме ценовите вариации на българския пазар и ги сравняваме със средните в ЕС и избрани държави, за да установим и докажем ненормално дългите периоди на задържане на цените на едни и същи нива, въпреки вариациите в цените на петрола и курса на долара. 


Периодичен доклад за политическата констелация, януари 2017

Докладът разглежда рисковите фактори и оценява перспективите за излизане от политическата криза. Прогнозите за възможните мнозинства за излъчване на управление, за партийната констелация в бъдещия парламент, за ролята на...[още]


Периодичен доклад за доверието в институциите, януари 2017

Залогът на предстоящите предсрочни парламентарни избори е свързан с това коя от двете основни партии ще успее да надделее. Изходът ще определи конфигурацията на следващия управленски формат. На този етап по-вероятен изглежда...[още]


Рискове и несигурност, януари 2017. Годишен доклад за динамиката на несигурността в България

В този годишен преглед правим обобщение на публикуваните от нас 39 документа (34 доклада и 5 авторски статии) посветени на оценка на рисковете за България. Прилагаме методологията на ЛУР/ЦАУР за оценка на (не)сигурността като...[още]


Периодичен доклад за електроенергетиката, ноември 2016

Продължава негативното развитие на процесите, които са източници на рискове за електроенергийния сектор: спадът в износа на електроенергия, понижената международна цена и намаленото вътрешно потребление. Резултатът от делото с...[още]


МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, НОЕМВРИ 2016

Анализът на бюджетните параметри в 2016 в сравнение с 2015 установява необосновано и вредно блокиране на важни разходи по обявени и одобрени от парламента държавни политики. Това ни дава основание за първи път да поставим за...[още]


МЕЖДИНЕН ДОКЛАД СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ПРЕДЛАГАНИ ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ, НОЕМВРИ 2016

Докладът е разделен в три части. В първата част се прави анализ на очакваното изпълнение на приходната част на бюджета на ДОО  за 2016 и на бюджета за 2017.  Наред със стандартните приходи и  факторите, влияещи...[още]


ТРУДОВИ РЕСУРСИ, ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА, МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ДЕКЕМВРИ 2016

Докладът изследва вторичните рискове в областта на трудовите ресурси, заетостта и безработицата в контекста на всепризнатата и задълбочаваща се демографска криза в България. Докладът въвежда темата: динамика на работната сила,...[още]


Резултати от 1 до 7 от общо 173
<< Първа < Предишна 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 Следваща > Последна >>