Рискови знаци

< Предишна
29.09.2014 10:39 Age: 2 yrs

Извънреден доклад относно актуализацията на Държавния бюджет за 2014


Димитър Бъчваров

Оценката в проектозакона за очакваното изпълнение на макрорамката е реалистична и почти напълно съвпада с оценките на ЛУР от началото на настоящата година. Базиран на тази реалистична оценка, актуализираният бюджет следва да бъде приключен по начинът и с параметрите, които се предлагат.

Критика се отправя към липсата на аргументация и яснота за увеличените с 448.5 млн. лв. разходи, което ще предизвика критика от анализаторите и в НС. Служебното правителство е наясно, кои разходи следва да се извършат задължително и, следва да ги посочи. Следващото правителство не се нуждае от разпоредителни права да променя тези разходи, доколкото те са свързани с належащи и почти напълно известни нужди. 

Препоръка се отправя относно операциите за предотвратяване на банкова криза и решаване казусите с КТБ-ТБВ и ПИБ. Министерството на финансите се подготвя за три варианта (като във всеки от тях присъства узаконяването на даденият кредит на ПИБ).

Вариантите са: участие във възстановяването на банката съвместно с акционерите и външен инвеститор; или, самостоятелно; и, посрещане на отнемането на лиценза на КТБ. Сценариите следва да бъдат разграничени ясно, за да не се допуска спекулиране с размерите и начините на държавното участие в решаването на посочените проблеми.

 

Държавното участие ще бъде едно, в зависимост от сбъдналия се сценарий. Това ще позволи да се разграничат различните държавни ангажименти, за да не се създава напълно погрешната представа, че ще бъдат поети заедно и едновременно.

Целият текст може да видите тук.


Доклад за политическата констелация, април 2014

Запазват се високите равнища на риск, свързан с развитието на руската стратегия за федерализация на Украйна. Никога досега през изминалите години след присъединяването на България към НАТО и ЕС не е имало толкова отчетливо...[още]


Междинен доклад за природния газ, април 2014

Този доклад разглежда систематично различните аспекти на отражение на руско-украинския конфликт върху енергийната сигурност на Европа в областта на природния газ. За Русия този енергоносител се явява ключов за въздействие върху...[още]


Между анекса на Крим и президентските избори в Украйна

Анализират се позициите, действията и отношенията между основните страни, ангажирани с кризата. Прави се опит за краткосрочна прогноза за развитие и за рисковете в различни области, повечето от които засягат пряко и България....[още]


След анексията на Крим от Русия: Първи изводи - рисковете остават високи

Асен Агов С добре и очевидно отдавна подготвена операция Русия първо окупира Крим с 20-хилядни специални части без опознавателни знаци и представяни като кримски „сили за самоотбрана“, но превозвани с бойни машини с руска...[още]


Периодичен доклад за рискове и несигурност, април 2014

Общата несигурност в началото на 2014 г. преустанови тенденцията си на подобрение, като остава между средна и висока. Появиха се нови обстоятелства, от които се очертаха нови рискове за страната. Това са неверните метаданни за...[още]


Междинен доклад за здравеопазването, март 2014

В настоящия доклад е направен опит за критичен анализ на състоянието на здравната система от гледна точка на ефикасност, ефективност, качество, човешки ресурси и отношение към демографската криза в страната. За целта е направен е...[още]


Междинен доклад за политическата констелация, март 2014

През февруари–март 2014 г. настъпиха съществени промени в регионалната среда за сигурност на България. Появиха се нови стратегически външнополитически рискове за сигурността на страната. Възстановяването на предишното равновесие...[още]