•  
  За нас

  Ние сме експерти в областите икономика, енергетика, законодателство, социология, политология

 •  
  Мисия и цели

  Ние работим с кризата – откриваме симптомите, предписваме лечението и правим контролни прегледи

 •  
  Продукти

  Свързваме теория с практика. Насочени сме към студенти, преподаватели, обществени организации и потребители