Текущ обзор на макрорамката и бюджета март 2014

Автор: Димитър Бъчваров

Данните за 2013 г. за БВП и за изпълнението на данъчно-осигурителните приходи показват нов риск за изпълнението на фискалната и осигурителна програма на страната. Изоставането на номиналния БВП от планирания в актуализирания бюджет за 2013 г. е 1817 млн. лева; данъчно-осигурителните приходи на Консолидираната фискална програма (КФП) не бяха изпълнени с 480 млн. лева.

Анализът на макроикономическите показатели показва (без отчитане на кризата между Русия и Украйна), че през 2014 г. вероятно няма да бъде наваксано изоставането на БВП, защото изисква 4,4 на сто темп на растеж. Същото, в още по-голяма степен, се отнася за КФП, където прогнозата за приходите може да бъде достигната само с 8.8 на сто темп на растеж.

Анализирани са накратко рисковете от руско-украинската криза за икономиката на България. Направена е прогноза и са изведени мерки за въздействия на новите рискове.

Целият текст на авторската студия „Текущ обзор на макрорамката и бюджета март 2014“ можете да прочетете тук