Стратегия за енергиен съюз – нов етап за ЕС

Автор: гл. ас. д-р Виктор Аврамов

През януари 2014 г. Европейската комисия определи високите цени на енергията като ключов фактор за задържането на развитието на икономиката на ЕС. Основни причини за нарастването им са регионалната фрагментация на енергийните пазари, различните принципи на ценообразуване и механизми за подкрепа на зелена енергия. Стратегията за енергиен съюз представена от ЕК на 25 февруари 2015 г. заявява, че намаляването на зависимостта от външни доставки на фосилни горива и повишаването на ефикасността на енергийните пазари ще намали цената на енергията и ще „върне растежа на европейската икономика“.

Целта на тази статия е да се покаже, че Стратегията на Комисията е нов етап в търсенето на ефикасно управление на рисковете за енергийния сектор в ЕС. Обобщени тези рискове са:

  • увеличаващата се зависимост от външни доставки,
  • високото ниво на концентрация на доставчиците на енергийните пазари и
  • високите цени на енергията.

Целият текст на авторската студия „Стратегия за енергиен съюз – нов етап за ЕС“ можете да прочетете тук