Рискове от специалния надзор върху банковата група КТБ АД & КАБ (ТБВ) АД

Автори: проф. д-р Емилия Миланова, доц. д-р Иван Костов

Банковата система на страната е заплашена от ликвидна криза. Коефициентите на ликвидност, които поддържат банките, за да я предотвратят, влошава техните финансови резултати и ограничава кредитната им активност в условия на неблагоприятна конюнктура. Несъстоятелността на КТБ-КАБ (ТБВ) ще генерира системен риск в страната с потенциала си да предизвика банкова ликвидна криза…

Целият текст на авторската студия „Рискове от специалния надзор върху банковата група КТБ АД & КАБ (ТБВ) АД“ можете да прочетете тук