Рискове и реформа на данъците и осигуровките

Автор: Доц. д-р Иван Костов

Анализирана е приходната данъчно-осигурителна система на страната в периода 2000- 2014 г. Основните данъчни и осигурителни приходи са анализирани на основата на данните за: 1) динамика им, която разделя периода на две – преди и след кризата от 2008/2009 г.; 2) отклоненията между прогнозираните и отчетените от бюджета приходи.

Потърсени са обяснения за установените отклонения в динамиката и между прогнозите и отчетите чрез: 1) анализ на промените в данъчните и осигурителни ставки; 2) динамиката на данъчните и осигурителни основи.

Направен е анализ и на причините за специфичната динамика на приходите в Консолидираната фискална програма (КФП) на различните данъчни и осигурителни основи.

Динамиката на приходите е прогнозирана в средно и дългосрочна перспектива при действие на настоящата данъчна и осигурителна система.

Направени са изводи от проведените анализи и направените прогнози.

Аргументирани идеи за реформа на ДОС на страната, които са съобразени и произтичат от изводите.

Целият текст на авторската студия „Рискове и реформа на данъците и осигуровките“ можете да прочетете тук